PL EN

O czasopiśmie

 
Zeszyty Naukowe PIM MSWiA to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane w wersji elektronicznej przez Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, przyjmujące publikacje naukowe pochodzące ze wszystkich ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych. Zeszyty publikują artykuły oryginalne, przeglądowe/poglądowe, opisy przypadków, listy do redakcji oraz inne typy artykułów (w uzgodnieniu z redakcją czasopisma), w trzech głównych kategoriach: praktyka kliniczna, nauki o zdrowiu oraz prawo i ekonomika zdrowia.
 
Journals System - logo
Scroll to top