PL EN

Zespół redakcyjny

 
Redaktor Naczelny:
Waldemar Wierzba

Z-ca Redaktora Naczelnego:
Piotr Szymański

Redaktorzy Działów:

Praktyka Kliniczna - Robert Gil

Nauki o Zdrowiu - Andrzej Śliwczyński

Prawo i Ekonomika Zdrowia - Krzysztof Kozłowski

Sekretarz Redakcji
Tomasz Pawłowski

Z-ca Sekretarza Redakcji
Emilia Abramowicz
 
Journals System - logo
Scroll to top