PL EN
Zeszyty Naukowe CSK MSWiA Zeszyty Naukowe CSK MSWiA to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane w wersji elektronicznej przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Czasopismo ma na celu, między innymi prezentowanie doświadczeń badawczych i klinicznych szpitala, jednak przyjmuje ono artykuły pochodzące ze wszystkich ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych. Zeszyty Naukowe CSK MSWiA publikują prace oryginalne, przeglądowe, artykuły redakcyjne, komentarze, krótkie doniesienia, opisy przypadków i listy do redakcji a także artykuły specjalne i dokumenty uzgodnieniowe/rekomendacje kliniczne, stanowiące podstawę do praktykowania medycyny opartej na dowodach naukowych. Prace publikowane są w trzech głównych kategoriach: 1) praktyka kliniczna, 2) nauki o zdrowiu oraz 3) prawo i ekonomika zdrowia. Czasopismo zapewnia autorom szybki czas od zgłoszenia publikacji do pierwszej decyzji, krótki czas recenzowania oraz szybką publikację prac w przypadku ich akceptacji.
Redaktor naczelny: prof. dr hab. n med. Waldemar Wierzba
Bieżący numer
3/2022 vol. 1