PL EN
Zeszyty Naukowe PIM MSWiA Zeszyty Naukowe PIM MSWiA to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane w wersji elektronicznej przez Państwowy Instytut Medyczny MSWiA. Czasopismo ma na celu, między innymi prezentowanie doświadczeń badawczych i klinicznych szpitala, jednak przyjmuje ono artykuły pochodzące ze wszystkich ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych. Zeszyty Naukowe PIM MSWiA publikują prace oryginalne, przeglądowe, artykuły redakcyjne, komentarze, krótkie doniesienia, opisy przypadków i listy do redakcji a także artykuły specjalne i dokumenty uzgodnieniowe/rekomendacje kliniczne, stanowiące podstawę do praktykowania medycyny opartej na dowodach naukowych. Prace publikowane są w trzech głównych kategoriach: 1) praktyka kliniczna, 2) nauki o zdrowiu oraz 3) prawo i ekonomika zdrowia. Czasopismo zapewnia autorom szybki czas od zgłoszenia publikacji do pierwszej decyzji, krótki czas recenzowania oraz szybką publikację prac w przypadku ich akceptacji.
Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Waldemar Wierzba
ISSN 2956-8005

Bieżący numer

1/2024 vol. 1
 
 
Journals System - logo
Scroll to top