PL EN
Wielolekooporne nadciśnienie tętnicze. Opis przypadku.
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Diagnostyki Radiologicznej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Polska
2
Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Polska
3
Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Polska
4
Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marija Volosevič   

Zakład Diagnostyki Radiologicznej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Wołoska 137, 02-507, Warszawa, Polska
Data nadesłania: 06-07-2022
Data akceptacji: 10-08-2022
Data publikacji: 10-08-2022
 
Zeszyty Naukowe CSK MSWIA w Warszawie 2022;1(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Guz chromochłonny jest rzadkim, najczęściej łagodnym guzem produkującym katecholaminy, który powstaje z komórek chromochłonnych rdzenia nadnerczy. W większości przypadków objawy guza nie są specyficzne dla tej choroby. Nadciśnienie tętnicze wielolekooporne może być jednym z objawów pheochromocytoma. W tej pracy przedstawiono przypadek pacjenta, który od lat był leczony z powodu nadciśnienia tętniczego bez żadnej poprawy. Podczas prowadzonej diagnostyki wykryto guza chromochłonnego i wdrożono odpowiednie leczenie z dobrym efektem. Należy pamiętać, że nie tylko objawy kliniczne, ale również zaplanowanie odpowiedniej diagnostyki w ścisłej współpracy z radiologiem, jest bardzo ważne podczas całej prowadzonej diagnostyki.