PL EN
COVID-19 w ciąży i wpływ na jej przebieg
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, CSK MSWiA w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 13-07-2022
 
 
Data akceptacji: 18-08-2023
 
 
Data publikacji: 21-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Artur J. Jakimiuk   

Klinika Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, CSK MSWiA w Warszawie, Polska
 
 
Zeszyty Naukowe PIM MSWiA 2023;1(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Od dnia rozpoznania pierwszego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w listopadzie 2019 r. do momentu napisania tego artykułu potwierdzono na świecie ponad 530 milionów zachorowań COVID-19. W Polsce liczba potwierdzonych zakażeń wynosi ponad 6 milionów oraz 116 632 zgony. Niestety brakuje danych, ile z tych przypadków dotyczy kobiet ciężarnych. Obecnie obserwujemy spadek liczby nowych zachorowań, ale pojawią się nowe warianty wirusa mogące wywołać kolejną falę pandemii. Na podstawie dostępnych artykułów w niniejszej pracy przedstawimy przegląd obecnego stanu wiedzy o przebiegu COVID-19 w trakcie ciąży. Skrócony opis stanu wiedzy: Przebieg COVID-19 u pacjentek ciężarnych wiąże się z częstszą hospitalizacją w oddziałach intensywnej terapii, natomiast występujące objawy statystycznie nie różnią się od tych opisywanych w populacji kobiet w wieku reprodukcyjnym. Odnosząc się do wpływu COVID-19 na wyniki ciąży, wiele opublikowanych badań wskazuje na to, że zakażenie SARS-CoV-2 w czasie ciąży wiąże się z wieloma niepożądanymi skutkami, w tym stanem przedrzucawkowym, przedwczesnym porodem i urodzeniem martwego dziecka, zwłaszcza wśród ciężarnych z ciężką chorobą COVID-19. Streszczenie: Zmiany adaptacyjne w ciąży mogą potencjalnie wpływać na podatność i ciężkość przebiegu COVID-19. W analizowanych pracach stwierdzono podobne objawy przebiegu COVID-19 w porównaniu do kobiet w wieku reprodukcyjnym. Większość przypadków wiązała się z lekkim przebiegiem choroby. Stwierdzono natomiast zwiększone ryzyko hospitalizacji w oddziałach intensywnej opieki medycznej, tlenoterapii, wentylacji mechanicznej u pacjentek ciężarnych. Ryzyko porodu przedwczesnego, śmierci płodu, stanu przedrzucawkowego, operacyjnego zakończenia ciąży jest statystycznie wyższe w grupie ciężarnych z COVID-19.
Journals System - logo
Scroll to top