PL EN
Echokardiograficzne rozpoznanie nieprawidłowego pozaaortalnego przebiegu tętnicy wieńcowej
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Kardiologii Klinicznej i i Chorób Rzadkich Układu Sercowo Naczyniowego CSK MSWiA, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Poland
 
 
Data nadesłania: 29-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-05-2022
 
 
Data akceptacji: 06-06-2022
 
 
Data publikacji: 06-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Szymański   

Centrum Kardiologii Klinicznej i i Chorób Rzadkich Układu Sercowo Naczyniowego CSK MSWiA, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Poland
 
 
Zeszyty Naukowe CSK MSWiA w Warszawie 2022;1(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono postawione „przygodnie” rozpoznanie nieprawidłowego pozaaortalnego przebiegu tętnicy wieńcowej (objaw RAC) u chorej lat 34, hospitalizowanej w przebiegu pierwszej ciąży trojaczej, z powodu podejrzenia zapalenia płuc/zatorowości płucnej, którą ostatecznie wykluczono. Praca podsumowuje projekcje echokardiograficzne służące do rozpoznawania tej anomalii oraz przedstawia jej potencjalne znaczenie kliniczne.
Journals System - logo
Scroll to top