PL EN
Urazowość w walkach rycerskich
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego, Polska
 
2
Filia w Warszawie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 23-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-04-2022
 
 
Data akceptacji: 27-04-2022
 
 
Data publikacji: 08-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Dorota Gołębiak   

Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego, Świeradowska 43, 02-662, Warszawa, Polska
 
 
Zeszyty Naukowe CSK MSWiA w Warszawie 2022;1(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Aktywność fizyczna wskazana dla utrzymania dobrostanu zdrowotnego może przybierać różne formy, od aktywności łagodnej do takiej obarczonej większym ryzykiem - po ekstremalną. Aktywność polegająca na odtwarzaniu walk rycerskich ma długą tradycję i wielu uczestników, ale również jest obarczona podwyższonym ryzykiem kontuzji. Współcześnie Walki Rycerskie są dyscypliną pełno kontaktową, widzowie turniejów tych walk są uczestnikami „żywej” lekcji historii. Zawodnicy - rycerze są ubrani w repliki zbroi rycerskich z XIV-XV wieku, do walk używają broń białą, wiernie odwzorowaną na tą pochodzącą z tego okresu (również w zakresie materiału i sposobu wykonania). Materiał i metody: Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszej pracy była metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Badaną grupę stanowili członkowie bractw rycerskich, którzy uczestniczą w treningach, turniejach, walkach i inscenizacjach bitew z całej Polski. Wyniki: Z przeanalizowanych odpowiedzi ankietowych wynika występująca duża urazowość uczestników inscenizowanych walk rycerskich. Wnioski: Podczas inscenizacji walk rycerskich musi być zapewniona bezpośredni dostęp do służb ratownictwa medycznego, czyli asysta karetki pogotowia.
Journals System - logo
Scroll to top