PL EN
Aterektomia orbitalna jako metoda z wyboru u chorego po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWIA, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-06-2022
 
 
Data akceptacji: 27-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Pawłowski   

Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWIA, Wołoska 137, 02-507, Warszawa, Polska
 
 
Zeszyty Naukowe CSK MSWiA w Warszawie 2022;1(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Praca przedstawia opis przypadku pacjenta leczonego zabiegiem angioplasttyki wieńcowej wspomaganej aterektomią orbitalną
Journals System - logo
Scroll to top