PL EN
Porównanie ogólnej śmiertelności wśród osób z pierwotnym rozpoznaniem udaru mózgu u pacjentów z cukrzycą i bez cukrzycy w Polsce.
 
Więcej
Ukryj
1
Campus in Warsaw, University of Humanities and Economics in Lodz, Polska
 
2
Rector, University of Humanities and Economics in Lodz., Polska
 
3
Department of Administration, Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior and Administration, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-04-2022
 
 
Data akceptacji: 01-09-2022
 
 
Data publikacji: 02-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Waldemar Wierzba   

Rector, University of Humanities and Economics in Lodz., Polska
 
 
Zeszyty Naukowe CSK MSWiA w Warszawie 2022;1(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Celem pracy było obliczenie na podstawie bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Centralnego Wykazu Ubezpieczonych umieralności ogólnej populacji Polski w 2012 roku wśród pacjentów z pierwszoplanowym rozpoznaniem udaru mózgowego. Materiał i metody: W 2012 roku zmarło z różnych przyczyn z rozpoznaniem pierwszoplanowym udaru mózgu łącznie 54,335 osób w tym 24,106 osób płci męskiej i 30,227 płci żeńskiej. Umieralność ogólna osób płci żeńskiej w Polsce w 2012 roku wynosiła 129.24/100,000 osób populacji ogólnej a osób płci męskiej 152.03/100,000 populacji ogólnej. Jedna trzecia (33,3%) chorych, którzy zmarli w 2012 roku z rozpoznanym udarem mózgowym, miała również rozpoznaną cukrzycę. Wyniki: Umieralność ogólna osób płci męskiej bez znanej cukrzycy, wynosiła 92.62/100,000 osób bez znanej cukrzycy, a osób płci żeńskiej 104.58/100,000 osób bez znanej cukrzycy. Natomiast umieralność ogólna osób płci męskiej z cukrzycą wynosiła 729.56/100,000 ze znaną cukrzycą, a osób płci żeńskiej 858.00/100,000 osób ze znaną cukrzycą. Wnioski: Wśród osób ze znaną cukrzycą w wieku do 64 roku życia włącznie, umieralność ogólna była 14-krotnie wyższa od umieralności ogólnej osób w tym przedziale wiekowym, ale u osób bez cukrzycy. Natomiast umieralność ogólna osób z przebytym udarem mózgowym w przedziale wiekowym powyżej 65 roku życia włącznie była 1,5 razy wyższa w porównaniu do umieralności ogólnej osób bez cukrzycy w tym samym przedziale wiekowym.
Journals System - logo
Scroll to top