PL EN
Poziom wiedzy kierowców autobusów zatrudnionych w MZA na temat zespołu metabolicznego i jego związku z wykonywaną pracą
 
Więcej
Ukryj
1
Filia w Warszawie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska
 
2
Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego, Polska
 
3
Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-12-2022
 
 
Data akceptacji: 27-01-2023
 
 
Data publikacji: 17-02-2023
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Dorota Gołębiak   

Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego, Świeradowska 43, 02-662, Warszawa, Polska
 
 
Zeszyty Naukowe PIM MSWiA 2023;1(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Zespół metaboliczny – według różnych definicji – nie jest stanem chorobowym, a zbiorem pewnych zaburzeń o różnym stopniu nasilenia, z reguły są to zaburzenia metaboliczne. Termin zespół metaboliczny (ZM) określa współwystępowanie powiązanych ze sobą czynników ryzyka pochodzenia metabolicznego, sprzyjających rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych o podłożu miażdżycowym oraz cukrzycy typu 2. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy kierowców autobusów zatrudnionych w MZA na temat zespołu metabolicznego i jego związku z wykonywanym zawodem. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety na grupie 201 pracowników zajezdni autobusowej oddziału Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że kierowcy autobusów posiadają wiedzę na temat zespołu metabolicznego i czynników wywołujących go. Respondenci nie chorują na nadciśnienie tętnicze, a w zdecydowanej większości nie chorują na cukrzycę, deklarują, że nie mają podwyższonego cholesterolu lub nic na ten temat nie wiedzą. Co czwarty badany ma nieprawidłową masę ciała, będąc jednocześnie świadomym, że praca kierowcy predysponuje do powstania otyłości. W większości ankietowani nie wykazują działań prozdrowotnych. Kierowcy autobusów wiedzą, że praca zmianowa predysponuje do powstania otyłości, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Wiek badanych, jak i poziom wykształcenia nie wpływał istotnie na poziom wiedzy badanych na temat zespołu metabolicznego. Wnioski: Respondenci zdecydowanie łączą pracę kierowcy z występowaniem chorób związanych z zespołem metabolicznym, tj. otyłością, nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzycą; Większość ankietowanych odpowiedziała twierdząco na pytanie o związek otyłości z pracą zmianową. Należy jednak zintensyfikować działania motywujące do przestrzegania zaleceń dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia pracowników zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.
Journals System - logo
Scroll to top