PL EN
Regionalne zróżnicowanie wskaźnika zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 2008–2013
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-04-2022
 
 
Data akceptacji: 07-09-2022
 
 
Data publikacji: 13-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Śliwczyński   

Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Doktora Seweryna Sterlinga 26, 90-212 Łódź, Łódź, Polska
 
 
Zeszyty Naukowe CSK MSWiA w Warszawie 2022;1(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Celem artykułu jest oszacowanie populacji osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 2008–2013 oraz analiza regionalnych różnic we wskaźniku zachorowalności. Materiał i metody: Bazę danych Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystano do stworzenia zbioru pacjentów z WZW typu C w oparciu o kody ICD-10. B17.1 – ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C i B18.2 – przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C. Przyjęto, że pacjenci z wymienionymi kodami to osoby ze wskazanymi przeciwciałami anty-HCV, niekoniecznie ze swoistą wiremią. Na podstawie w/w kodów ICD-10 oraz identyfikatora pacjenta ustalono liczbę chorych (roczna zachorowalność) wraz ze wskaźnikami terytorialnymi. Regionalne wskaźniki zachorowalności i zachorowalności na 10 000 mieszkańców danego województwa obliczono na podstawie danych demograficznych w każdym roku osobno. Zapadalność roczną ustalono jako liczbę chorych, których nie było w zbiorach danych za rok poprzedni. Ze względu na krótki okres analizy nie analizowano powtarzających się infekcji. Wyniki: W Polsce większość pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C jest w wieku 52–58 lat. Województwo o najwyższym wskaźniku zachorowalności na 10 tys. mieszkańców to dolnośląskie (4,28) i mazowieckie (3,95). Najniższe wskaźniki zachorowalności na 10 tys. mieszkańców występują w województwach podkarpackim (1,19) i wielkopolskim (1,75). Najwyższy wskaźnik zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu C występuje w województwie mazowieckim (15,22) i kujawsko-pomorskim (11,81). Wnioski: Liczba pacjentów w Polsce z ustalonymi przeciwciałami anty-HCV jest stosunkowo stała, a liczba nowych przypadków oscyluje na poziomie około 6% rocznie. Liczba podejrzanych przypadków, które nie zostały potwierdzone dalszą diagnostyką jako faktyczne zachorowanie, wynosi ok. 3 tys. 11% wszystkich zgłoszonych przypadków. W Polsce istnieją wyraźne różnice w wartościach wskaźników zachorowalności i zachorowalności pomiędzy różnymi województwami, które dodatkowo zmieniają się w czasie.
Journals System - logo
Scroll to top